icon search TUART icon menu

TuArt có trách nhiệm chỉnh sửa sản phẩm nếu do lỗi kỹ thuật và xưởng in.

Các trường hợp đặc biệt:

– Trong trường hợp khách đã chốt thiết kế và chốt in nhưng khi ra sản phẩm lại muốn sửa lại theo ý khách hàng thì sẽ phát sinh thêm phí thiết kế lại và phí in.

Bạn có thể quan tâm:

Gọi ngay để được tư vấn

0888 696 888
0836 863 368
0902 863 368
0848 863 368
0965 863 368
.
.
.
.