icon search TUART icon menu

Thì ra, sự an toàn và bình yên mới là thứ phụ nữ tìm kiếm và trông chờ. Một người đàn ông, đủ trưởng thành để bao dung, đủ kiên định để nhẫn nại. Và đủ thấu hiểu để vỗ về khi bạn cần anh ta nhất.

Cuối cùng, thứ phụ nữ mong muốn, vẫn chính là gặp được người có thể nhìn ngắm bản thân lúc xinh đẹp nhất, và chịu đựng được bản thân ngay cả khi đang tồi tệ nhất.

Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 1
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 2
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 3
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 4
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 6
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 7
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 8
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 9
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 10
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 11
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 12
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 13
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 15
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 16
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 17
Album ảnh cưới đẹp Đại Lải: MC hotgril Ly Giáng Vũ 18

Gọi ngay để được tư vấn

0888 696 888
0836 863 368
0902 863 368
0848 863 368
0965 863 368
.
.
.
.